میدان سیام بانکوک

میدان سیام بانکوک

میدان سیام بهشت فرهنگ نوجوانان در بانکوک است. موسیقی پاپ از میان بلندگوهای کوچک به گوش می رسد. رستوران های پخت سریع و بوتیک های ریز و درشت در این منطقه گسترده شده است.

نحوه رسیدن :

Sky Train : Siam Exits 2,4 & 6

11 am - 9 pm

خواندن 401 بار

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید