پارک پارادایز سامویی

پارک پارادایز سامویی
Paradise Park  پارک پارادایز سامویی که در این پارک حیوانات اهلی و غیر اهلی از قبیل ببر، پلنگ، شیر، میمون، زرافه، آهو و ... بصورت حفاظت شده نگهداری می شوند .

خواندن 1571 بار

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید