تور تایلند

تور پوکت هتل دایموند کلیف 18 آبان 95

تاریخ ثبت تور: 13 آبان 95 ; اطلاعات تور: تور پوکت هتل دایموند کلیف 18 آبان 95 ; مدت زمان تور: 6 شب و 7 روز ; اعتبار تور: 15 آبان 95 ; مبدا: تهران ; مقصد: بانکوک ; نوع سفر: هوایی ; شرکت هواپیمایی: تای ایر ویز ; هتل های محل اقامت: هتل 4 ستاره رویال کلیف ; تاریخ شروع سفر: 18 آبان 95 ; تاریخ پایان سفر: 25 آبان 95 ; ساعت رفت: 20:45 ; ساعت برگشت: 15:10 ; مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار - کپی شناسنامه - کپی کارت ملی - پرینت 1 ماه حساب بانکی - عکس رنگی پشت زمینه سفید ; خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیما, اقامت در هتل با صبحانه, گشت شهری, تور لیدر فارسی زبان, بیمه مسافرتی, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری, ویزا, پرواز داخلی بانکوک - پوکت - بانکوک ; قیمت تور در اتاق دو تخته: 2.900.000 تومان ; قیمت تور در اتاق سینگل: 4.000.000 تومان ; قیمت کودک با تخت: 2.800.000 تومان ; قیمت کودک بدون تخت: 2.250.000 تومان ;

تور پوکت هتل سوئیس اتل ریزورت 18 آبان 95

تاریخ ثبت تور: 13 آبان 95 ; اطلاعات تور: تور پوکت هتل سوئیس اتل ریزورت 18 آبان 95 ; مدت زمان تور: 6 شب و 7 روز ; اعتبار تور: 15 آبان 95 ; مبدا: تهران ; مقصد: بانکوک ; نوع سفر: هوایی ; شرکت هواپیمایی: تای ایر ویز ; هتل های محل اقامت: هتل 4 ستاره سوئیس اتل ریزورت ; تاریخ شروع سفر: 18 آبان 95 ; تاریخ پایان سفر: 25 آبان 95 ; ساعت رفت: 20:45 ; ساعت برگشت: 15:10 ; مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار - کپی شناسنامه - کپی کارت ملی - پرینت 1 ماه حساب بانکی - عکس رنگی پشت زمینه سفید ; خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیما, اقامت در هتل با صبحانه, گشت شهری, تور لیدر فارسی زبان, بیمه مسافرتی, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری, ویزا, پرواز داخلی بانکوک - پوکت - بانکوک ; قیمت تور در اتاق دو تخته: 2.800.000 تومان ; قیمت تور در اتاق سینگل: 3.600.000 تومان ; قیمت کودک با تخت: 2.700.000 تومان ; قیمت کودک بدون تخت: 2.200.000 تومان ;

تور پاتایا هتل لانگ بیچ 18 آبان 95

تاریخ ثبت تور: 12 آبان 95 ; اطلاعات تور: تور پاتایا هتل لانگ بیچ 18 آبان 95 ; مدت زمان تور: 6 شب و 7 روز ; اعتبار تور: 13 آبان 95 ; مبدا: تهران ; مقصد: بانکوک ; نوع سفر: هوایی ; شرکت هواپیمایی: تای ایر ویز ; هتل های محل اقامت: هتل 4 ستاره لانگ بیچ ; تاریخ شروع سفر: 18 آبان 95 ; تاریخ پایان سفر: 25 آبان 95 ; ساعت رفت: 20:45 ; ساعت برگشت: 15:10 ; مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار - کپی شناسنامه - کپی کارت ملی - پرینت 1 ماه حساب بانکی - عکس رنگی پشت زمینه سفید ; خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیما, اقامت در هتل با صبحانه, گشت شهری, تور لیدر فارسی زبان, بیمه مسافرتی, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری, ویزا ; قیمت تور در اتاق دو تخته: 2.150.000 تومان ; قیمت تور در اتاق سینگل: 2.750.000 تومان ; قیمت کودک با تخت: 2.050.000 تومان ; قیمت کودک بدون تخت: 1.700.000 تومان ;

تور پاتایا هتل ای وان استار 18 آبان 95

تاریخ ثبت تور: 12 آبان 95 ; اطلاعات تور: تور پاتایا هتل ای وان استار 18 آبان 95 ; مدت زمان تور: 6 شب و 7 روز ; اعتبار تور: 13 آبان 95 ; مبدا: تهران ; مقصد: بانکوک ; نوع سفر: هوایی ; شرکت هواپیمایی: تای ایر ویز ; هتل های محل اقامت: هتل 3 ستاره ای وان استار ; تاریخ شروع سفر: 18 آبان 95 ; تاریخ پایان سفر: 25 آبان 95 ; ساعت رفت: 20:45 ; ساعت برگشت: 15:10 ; مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار - کپی شناسنامه - کپی کارت ملی - پرینت 1 ماه حساب بانکی - عکس رنگی پشت زمینه سفید ; خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیما, اقامت در هتل با صبحانه, گشت شهری, تور لیدر فارسی زبان, بیمه مسافرتی, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری, ویزا ; قیمت تور در اتاق دو تخته: 1.750.000 تومان ; قیمت تور در اتاق سینگل: 2.050.000 تومان ; قیمت کودک با تخت: 1.700.000 تومان ; قیمت کودک بدون تخت: 1.590.000 تومان ;

تور پوکت هتل میلینیوم ریزورت 18 آبان 95

تاریخ ثبت تور: 11 آبان 95 ; اطلاعات تور: تور پوکت هتل میلینیوم ریزورت 18 آبان 95 ; مدت زمان تور: 6 شب و 7 روز ; اعتبار تور: 13 آبان 95 ; مبدا: تهران ; مقصد: بانکوک ; نوع سفر: هوایی ; شرکت هواپیمایی: تای ایر ویز ; هتل های محل اقامت: هتل 5 ستاره میلینیوم ریزورت ; تاریخ شروع سفر: 18 آبان 95 ; تاریخ پایان سفر: 25 آبان 95 ; ساعت رفت: 20:45 ; ساعت برگشت: 15:10 ; مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار - کپی شناسنامه - کپی کارت ملی - پرینت 1 ماه حساب بانکی - عکس رنگی پشت زمینه سفید ; خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیما, اقامت در هتل با صبحانه, گشت شهری, تور لیدر فارسی زبان, بیمه مسافرتی, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری, ویزا, پرواز داخلی بانکوک - پوکت - بانکوک ; قیمت تور در اتاق دو تخته: 3.000.000 تومان ; قیمت تور در اتاق سینگل: 4.200.000 تومان ; قیمت کودک با تخت: 2.900.000 تومان ; قیمت کودک بدون تخت: 2.400.000 تومان ;

تور پوکت هتل نووتل پوکت ریزورت 18 آبان 95

تاریخ ثبت تور: 11 آبان 95 ; اطلاعات تور: تور پوکت هتل نووتل پوکت ریزورت 18 آبان 95 ; مدت زمان تور: 6 شب و 7 روز ; اعتبار تور: 13 آبان 95 ; مبدا: تهران ; مقصد: بانکوک ; نوع سفر: هوایی ; شرکت هواپیمایی: تای ایر ویز ; هتل های محل اقامت: هتل 4 ستاره نووتل پوکت ریزورت ; تاریخ شروع سفر: 18 آبان 95 ; تاریخ پایان سفر: 25 آبان 95 ; ساعت رفت: 20:45 ; ساعت برگشت: 15:10 ; مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار - کپی شناسنامه - کپی کارت ملی - پرینت 1 ماه حساب بانکی - عکس رنگی پشت زمینه سفید ; خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیما, اقامت در هتل با صبحانه, گشت شهری, تور لیدر فارسی زبان, بیمه مسافرتی, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری, ویزا, پرواز داخلی بانکوک - پوکت - بانکوک ; قیمت تور در اتاق دو تخته: 2.900.000 تومان ; قیمت تور در اتاق سینگل: 3.800.000 تومان ; قیمت کودک با تخت: 2.750.000 تومان ; قیمت کودک بدون تخت: 2.250.000 تومان ;

تور ترکیبی تایلند بانکوک پاتایا 17 آبان 95

تاریخ ثبت تور: 10 آبان 95 ; اطلاعات تور: تور ترکیبی تایلند بانکوک پاتایا 17 آبان 95 ; مدت زمان تور: 7 شب و 8 روز ; اعتبار تور: 12 آبان 95 ; مبدا: تهران ; مقصد: بانکوک ; نوع سفر: هوایی ; شرکت هواپیمایی: ماهان ; هتل های محل اقامت: هتل 4 ستاره ایستین بانکوک ; هتل های محل اقامت: هتل 4 ستاره سنتارا بلو مارین پوکت ; تاریخ شروع سفر: 17 آبان 95 ; تاریخ پایان سفر: 25 آبان 95 ; ساعت رفت: 21:45 ; ساعت برگشت: 22:00 ; مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار - کپی شناسنامه - کپی کارت ملی - پرینت 1 ماه حساب بانکی - عکس رنگی پشت زمینه سفید ; خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیما, اقامت در هتل با صبحانه, گشت شهری, تور لیدر فارسی زبان, بیمه مسافرتی, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری, ویزا ; قیمت تور در اتاق دو تخته: 3.100.000 تومان ; قیمت تور در اتاق سینگل: 3.900.000 تومان ; قیمت کودک با تخت: 2.700.000 تومان ; قیمت کودک بدون تخت: 2.250.000 تومان ;

تور ترکیبی تایلند بانکوک پاتایا 17 آبان 95

تاریخ ثبت تور: 10 آبان 95 ; اطلاعات تور: تور ترکیبی تایلند بانکوک پاتایا 17 آبان 95 ; مدت زمان تور: 7 شب و 8 روز ; اعتبار تور: 12 آبان 95 ; مبدا: تهران ; مقصد: بانکوک ; نوع سفر: هوایی ; شرکت هواپیمایی: ماهان ; هتل های محل اقامت: هتل 3 ستاره آی رزیدنس ; هتل های محل اقامت: هتل 3 ستاره پی جی پتونگ ; تاریخ شروع سفر: 17 آبان 95 ; تاریخ پایان سفر: 25 آبان 95 ; ساعت رفت: 21:45 ; ساعت برگشت: 22:00 ; مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار - کپی شناسنامه - کپی کارت ملی - پرینت 1 ماه حساب بانکی - عکس رنگی پشت زمینه سفید ; خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیما, اقامت در هتل با صبحانه, گشت شهری, تور لیدر فارسی زبان, بیمه مسافرتی, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری, ویزا ; قیمت تور در اتاق دو تخته: 2.700.000 تومان ; قیمت تور در اتاق سینگل: 3.100.000 تومان ; قیمت کودک با تخت: 2.400.000 تومان ; قیمت کودک بدون تخت: 2.100.000 تومان ;

تور پاتایا هتل ویستا 13 آبان 95

تاریخ ثبت تور: 9 آبان 95 ; اطلاعات تور: تور پاتایا هتل ویستا 13 آبان 95 ; مدت زمان تور: 6 شب و 7 روز ; اعتبار تور: 10 آبان 95 ; مبدا: تهران ; مقصد: بانکوک ; نوع سفر: هوایی ; شرکت هواپیمایی: تای ایر ویز ; هتل های محل اقامت: هتل 4 ستاره ویستا ; تاریخ شروع سفر: 13 آبان 95 ; تاریخ پایان سفر: 20 آبان 95 ; ساعت رفت: 20:45 ; ساعت برگشت: 15:10 ; مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار - کپی شناسنامه - کپی کارت ملی - پرینت 1 ماه حساب بانکی - عکس رنگی پشت زمینه سفید ; خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیما, اقامت در هتل با صبحانه, گشت شهری, تور لیدر فارسی زبان, بیمه مسافرتی, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری, ویزا ; قیمت تور در اتاق دو تخته: 2.200.000 تومان ; قیمت تور در اتاق سینگل: 2.850.000 تومان ; قیمت کودک با تخت: 2.150.000 تومان ; قیمت کودک بدون تخت: 1.800.000 تومان ;

تور پاتایا هتل گلدن بیچ 13 آبان 95

تاریخ ثبت تور: 9 آبان 95 ; اطلاعات تور: تور پاتایا هتل گلدن بیچ 13 آبان 95 ; مدت زمان تور: 6 شب و 7 روز ; اعتبار تور: 10 آبان 95 ; مبدا: تهران ; مقصد: بانکوک ; نوع سفر: هوایی ; شرکت هواپیمایی: تای ایر ویز ; هتل های محل اقامت: هتل 3 ستاره گلدن بیچ ; تاریخ شروع سفر: 13 آبان 95 ; تاریخ پایان سفر: 20 آبان 95 ; ساعت رفت: 20:45 ; ساعت برگشت: 15:10 ; مدارک مورد نیاز: اصل گذرنامه با حد اقل شش ماه اعتبار - کپی شناسنامه و کارت ملی - یک قطعه عکس رنگی زمینه سفید - پرینت حساب بانکی (موجودی - گردش و نوع حساب و بانک مهم نمیباشد) ; خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیما, اقامت در هتل با صبحانه, گشت شهری, تور لیدر فارسی زبان, بیمه مسافرتی, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری, ویزا ; قیمت تور در اتاق دو تخته: 2.000.000 تومان ; قیمت تور در اتاق سینگل: 2.450.000 تومان ; قیمت کودک با تخت: 1.950.000 تومان ; قیمت کودک بدون تخت: 1.700.000 تومان ;