تور تایلند

تور ترکیبی تایلند پاتایا پوکت 3 آبان 95

تاریخ ثبت تور: 26 مهر 95 ; اطلاعات تور: تور ترکیبی تایلند پاتایا پوکت 3 آبان 95 ; مدت زمان تور: 6 شب و 7 روز ; اعتبار تور: 28 مهر 95 ; مبدا: تهران ; مقصد: بانکوک ; نوع سفر: هوایی ; شرکت هواپیمایی: ایر آسیا ; هتل های محل اقامت: هتل 5 ستاره رویال کلیف ; هتل های محل اقامت: هتل 5 ستاره میلینیوم پوکت ; تاریخ شروع سفر: 3 آبان 95 ; تاریخ پایان سفر: 10 آبان 95 ; ساعت رفت: 20:50 ; ساعت برگشت: 15:10 ; مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار - کپی شناسنامه - کپی کارت ملی - پرینت 1 ماه حساب بانکی - عکس رنگی پشت زمینه سفید ; خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیما, اقامت در هتل با صبحانه, گشت شهری, تور لیدر فارسی زبان, بیمه مسافرتی, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری, ویزا, پرواز داخلی بانکوک - پوکت - بانکوک ; قیمت تور در اتاق دو تخته: 2.900.000 تومان ; قیمت تور در اتاق سینگل: 3.800.000 تومان ; قیمت کودک با تخت: 2.800.000 تومان ; قیمت کودک بدون تخت: 2.200.000 تومان ;

تور ترکیبی تایلند پاتایا پوکت 3 آبان 95

تاریخ ثبت تور: 26 مهر 95 ; اطلاعات تور: تور ترکیبی تایلند پاتایا پوکت 3 آبان 95 ; مدت زمان تور: 6 شب و 7 روز ; اعتبار تور: 28 مهر 95 ; مبدا: تهران ; مقصد: بانکوک ; نوع سفر: هوایی ; شرکت هواپیمایی: ایر آسیا ; هتل های محل اقامت: هتل 3 ستاره آی بیس پاتایا ; هتل های محل اقامت: هتل 3 ستاره آی بیس پتونگ ; تاریخ شروع سفر: 3 آبان 95 ; تاریخ پایان سفر: 10 آبان 95 ; ساعت رفت: 20:50 ; ساعت برگشت: 15:10 ; مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار - کپی شناسنامه - کپی کارت ملی - پرینت 1 ماه حساب بانکی - عکس رنگی پشت زمینه سفید ; خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیما, اقامت در هتل با صبحانه, گشت شهری, تور لیدر فارسی زبان, بیمه مسافرتی, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری, ویزا, پرواز داخلی بانکوک - پوکت - بانکوک ; قیمت تور در اتاق دو تخته: 2.300.000 تومان ; قیمت تور در اتاق سینگل: 2.650.000 تومان ; قیمت کودک با تخت: 2.250.000 تومان ; قیمت کودک بدون تخت: 2.000.000 تومان ;

تور پاتایا هتل پولمن جی 30 مهر 95

تاریخ ثبت تور: 25 مهر 95 ; اطلاعات تور: تور پاتایا هتل پولمن جی 30 مهر 95 ; مدت زمان تور: 6 شب و 7 روز ; اعتبار تور: 26 مهر 95 ; مبدا: تهران ; مقصد: بانکوک ; نوع سفر: هوایی ; شرکت هواپیمایی: ایر آسیا ; هتل های محل اقامت: هتل 5 ستاره پولمن جی ; تاریخ شروع سفر: 30 مهر 95 ; تاریخ پایان سفر: 7 آبان 95 ; ساعت رفت: 20:50 ; ساعت برگشت: 15:10 ; مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار - کپی شناسنامه - کپی کارت ملی - پرینت 1 ماه حساب بانکی - عکس رنگی پشت زمینه سفید ; خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیما, اقامت در هتل با صبحانه, گشت شهری, تور لیدر فارسی زبان, بیمه مسافرتی, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری, ویزا ; قیمت تور در اتاق دو تخته: 2.450.000 تومان ; قیمت تور در اتاق سینگل: 3.450.000 تومان ; قیمت کودک با تخت: 2.400.000 تومان ; قیمت کودک بدون تخت: 1.750.000 تومان ;

تور پاتایا هتل سی ویو 30 مهر 95

تاریخ ثبت تور: 25 مهر 95 ; اطلاعات تور: تور پاتایا هتل سی ویو 30 مهر 95 ; مدت زمان تور: 6 شب و 7 روز ; اعتبار تور: 26 مهر 95 ; مبدا: تهران ; مقصد: بانکوک ; نوع سفر: هوایی ; شرکت هواپیمایی: ایر آسیا ; هتل های محل اقامت: هتل 4 ستاره سی ویو ; تاریخ شروع سفر: 30 مهر 95 ; تاریخ پایان سفر: 7 آبان 95 ; ساعت رفت: 20:50 ; ساعت برگشت: 15:10 ; مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار - کپی شناسنامه - کپی کارت ملی - پرینت 1 ماه حساب بانکی - عکس رنگی پشت زمینه سفید ; خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیما, اقامت در هتل با صبحانه, گشت شهری, تور لیدر فارسی زبان, بیمه مسافرتی, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری, ویزا ; قیمت تور در اتاق دو تخته: 1.900.000 تومان ; قیمت تور در اتاق سینگل: 2.400 ; قیمت کودک با تخت: 1.850.000 تومان ; قیمت کودک بدون تخت: 1.600.000 تومان ;

تور پوکت هتل نووتل پوکت ریزورت 29 مهر 95

تاریخ ثبت تور: 24 مهر 95 ; اطلاعات تور: تور پوکت هتل نووتل پوکت ریزورت 29 مهر 95 ; مدت زمان تور: 6 شب و 7 روز ; اعتبار تور: 25 مهر 95 ; مبدا: تهران ; مقصد: بانکوک ; نوع سفر: هوایی ; شرکت هواپیمایی: تای ایر ویز ; هتل های محل اقامت: هتل 4 ستاره نووتل پوکت ریزورت ; تاریخ شروع سفر: 29 مهر 95 ; تاریخ پایان سفر: 6 آبان 95 ; ساعت رفت: 21:00 ; ساعت برگشت: 15:10 ; مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار - کپی شناسنامه - کپی کارت ملی - پرینت 1 ماه حساب بانکی - عکس رنگی پشت زمینه سفید ; خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیما, اقامت در هتل با صبحانه, گشت شهری, تور لیدر فارسی زبان, بیمه مسافرتی, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, ویزا, پرواز داخلی بانکوک - پوکت - بانکوک ; قیمت تور در اتاق دو تخته: 2.750.000 تومان ; قیمت تور در اتاق سینگل: 3.400.000 تومان ; قیمت کودک با تخت: 2.550.000 تومان ; قیمت کودک بدون تخت: 2.250.000 تومان ;

تور پوکت هتل آی بیس پتونگ 29 مهر 95

تاریخ ثبت تور: 24 مهر 95 ; اطلاعات تور: تور پوکت هتل آی بیس پتونگ 29 مهر 95 ; مدت زمان تور: 6 شب و 7 روز ; اعتبار تور: 25 مهر 95 ; مبدا: تهران ; مقصد: بانکوک ; نوع سفر: هوایی ; شرکت هواپیمایی: تای ایر ویز ; هتل های محل اقامت: هتل 3 ستاره آی بیس پتونگ ; تاریخ شروع سفر: 29 مهر 95 ; تاریخ پایان سفر: 6 آبان 95 ; ساعت رفت: 21:00 ; ساعت برگشت: 15:10 ; مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار - کپی شناسنامه - کپی کارت ملی - پرینت 1 ماه حساب بانکی - عکس رنگی پشت زمینه سفید ; خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیما, اقامت در هتل با صبحانه, گشت شهری, تور لیدر فارسی زبان, بیمه مسافرتی, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری, ویزا, پرواز داخلی بانکوک - پوکت - بانکوک ; قیمت تور در اتاق دو تخته: 2.000.000 تومان ; قیمت تور در اتاق سینگل: 2.350.000 تومان ; قیمت کودک با تخت: 1.800.000 تومان ; قیمت کودک بدون تخت: 1.500.000 تومان ;

تورپاتایا هتل آماری اوشن 27 مهر 95

تاریخ ثبت تور: 19 مهر 95 ; اطلاعات تور: تورپاتایا هتل آماری اوشن 27 مهر 95 ; مدت زمان تور: 6 شب و 7 روز ; اعتبار تور: 22 مهر 95 ; مبدا: تهران ; مقصد: بانکوک ; نوع سفر: هوایی ; شرکت هواپیمایی: تای ایر ویز ; هتل های محل اقامت: هتل 5 ستاره آماری اوشن ; تاریخ شروع سفر: 27 مهر 95 ; تاریخ پایان سفر: 4 آبان 95 ; ساعت رفت: 21:00 ; ساعت برگشت: 15:30 ; مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار - کپی شناسنامه - کپی کارت ملی - پرینت 1 ماه حساب بانکی - عکس رنگی پشت زمینه سفید ; خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیما, اقامت در هتل با صبحانه, گشت شهری, تور لیدر فارسی زبان, بیمه مسافرتی, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری, ویزا ; قیمت تور در اتاق دو تخته: 2.600.000 تومان ; قیمت تور در اتاق سینگل: 3.700.000 تومان ; قیمت کودک با تخت: 2.300.000 تومان ; قیمت کودک بدون تخت: 1.800.000 تومان ;

تورپاتایا هتل مارک لند 27 مهر 95

تاریخ ثبت تور: 19 مهر 95 ; اطلاعات تور: تورپاتایا هتل مارک لند 27 مهر 95 ; مدت زمان تور: 6 شب و 7 روز ; اعتبار تور: 22 مهر 95 ; مبدا: تهران ; مقصد: بانکوک ; نوع سفر: هوایی ; شرکت هواپیمایی: تای ایر ویز ; هتل های محل اقامت: هتل 4 ستاره مارک لند ; تاریخ شروع سفر: 27 مهر 95 ; تاریخ پایان سفر: 4 آبان 95 ; ساعت رفت: 21:00 ; ساعت برگشت: 15:30 ; مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار - کپی شناسنامه - کپی کارت ملی - پرینت 1 ماه حساب بانکی - عکس رنگی پشت زمینه سفید ; خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیما, اقامت در هتل با صبحانه, گشت شهری, تور لیدر فارسی زبان, بیمه مسافرتی, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری, ویزا ; قیمت تور در اتاق دو تخته: 1.900.000 تومان ; قیمت تور در اتاق سینگل: 2.300.000 تومان ; قیمت کودک با تخت: 1.700.000 تومان ; قیمت کودک بدون تخت: 1.350.000 تومان ;

تور پوکت هتل نووتل پوکت ریزورت 25 مهر 95

تاریخ ثبت تور: 18 مهر 95 ; اطلاعات تور: تور پوکت هتل نووتل پوکت ریزورت 25 مهر 95 ; مدت زمان تور: 6 شب و 7 روز ; اعتبار تور: 19 مهر 95 ; مبدا: تهران ; مقصد: بانکوک ; نوع سفر: هوایی ; شرکت هواپیمایی: تای ایر ویز ; هتل های محل اقامت: هتل 4 ستاره نووتل ریزورت ; تاریخ شروع سفر: 25 مهر 95 ; تاریخ پایان سفر: 2 آبان 95 ; ساعت رفت: 21:00 ; ساعت برگشت: 15:30 ; مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار - کپی شناسنامه - کپی کارت ملی - پرینت 1 ماه حساب بانکی - عکس رنگی پشت زمینه سفید ; خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیما, اقامت در هتل با صبحانه, گشت شهری, تور لیدر فارسی زبان, بیمه مسافرتی, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری, ویزا, پرواز داخلی بانکوک - پوکت - بانکوک ; قیمت تور در اتاق دو تخته: 3.000.000 تومان ; قیمت تور در اتاق سینگل: 3.750.000 تومان ; قیمت کودک با تخت: 2.900.000 تومان ; قیمت کودک بدون تخت: 2.500.000 تومان ;

تور پوکت هتل بلو اسکای پتونگ 25 مهر 95

تاریخ ثبت تور: 18 مهر 95 ; اطلاعات تور: تور پوکت هتل بلو اسکای پتونگ 25 مهر 95 ; مدت زمان تور: 6 شب و 7 روز ; اعتبار تور: 19 مهر 95 ; مبدا: تهران ; مقصد: بانکوک ; نوع سفر: هوایی ; شرکت هواپیمایی: تای ایر ویز ; هتل های محل اقامت: هتل 3 ستاره بلو اسکای پتونگ ; تاریخ شروع سفر: 25 مهر 95 ; تاریخ پایان سفر: 2 آبان 95 ; ساعت رفت: 21:00 ; ساعت برگشت: 15:30 ; مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار - کپی شناسنامه - کپی کارت ملی - پرینت 1 ماه حساب بانکی - عکس رنگی پشت زمینه سفید ; خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیما, اقامت در هتل با صبحانه, گشت شهری, تور لیدر فارسی زبان, بیمه مسافرتی, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری, ویزا, پرواز داخلی بانکوک - پوکت - بانکوک ; قیمت تور در اتاق دو تخته: 2.600.000 تومان ; قیمت تور در اتاق سینگل: 2.900.000 تومان ; قیمت کودک با تخت: 2.600.000 تومان ; قیمت کودک بدون تخت: 2.350.000 تومان ;