خانواده های تایلندی

خانواده های تایلندی

خانواده به عنوان ستون فقرات جامعه تایلندی است. بزرگترها، بچه ها را مراقبت می کنند و عاشقانه دوستشان می دارند. بچه ها نیز برای بزرگترهایشان احترام ویژه ای قائل هستند و این برخاسته از روح فرهنگی این کشور است. چنین رفتار احترام آمیزی نسبت به شاه و ملکه و سایر اعضای خانواده سلطنتی نیز کاملا قابل مشاهده است. در حقیقت روز تولدشاه و ملکه به عنوان یک روز ملی با عنوان روز پدر و مادر انتخاب شده است.
رسم مودبانه و طرب انگیزی در تایلند وجود دارد که افراد محلی تایلندی به سرعت با غریبه خو می گیرد تا او احساس راحتی داشته باشد و خانواده شما را جزئی از خویشاوندان خودش بداند. با چنین نگرشی خانواده های خارجی به هیچ عنوان احساس ناامنی در تایلند ندارند. جوانترهای خانواده مرتب متعلقاتشان را در اختیار بزرگترها می گذارند. هنگام سوار شدن در اتوبوس یا مترو وقتی که جوانی صندلی خود را به بزرگترها می دهد از نهادینه شدن چنین احترامی در جامعه تایلندی حکایت دارد.

خواندن 784 بار

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید