جمعیت در تایلند

جمعیت کشور تایلند

طبق سرشماری سال ۲۰۰۸، حدود ۲۹۶، ۴۹۳، ۶۵ نفر، گزارش شده است و از این لحاظ، بیستمین کشور دنیاست (ایران با ۷۰۴۹۵۷۸۲نفر جمعیت هفدهمین کشور دنیاست). از این میزان، ۲۱/۲ درصد، افراد زیر چهارده سال،۷۰/۳درصد، افراد بین پانزده تا ۶۴ سال و ۸/۵ درصد، افراد بالای ۶۵ سال، سن دارند. میانگین سن افراد جامعه به طور کلی، ۳۲/۸ سال است که در مردان، ۳۲ سال و در زنان، ۳۳/۷ سال است. میزان رشد جمعیت این کشور در سال ۲۰۰۸، ۰/۶۴ درصد و شاخصی رشد و پیشرفت انسانی (HDI) آن در سال ۲۰۰۵، حدود ۷۸ درصد بوده است. طبق سرشماری سال ۲۰۰۵، ۹۶/۴ درصد افراد بالای پانزده سال تایلند، باسوادند.

خواندن 718 بار

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید