شنبه, 28 فروردين 1395 16:18

راه های دسترسی به جزیره سامویی

راه های دسترسی به جزیره سامویی

- فرودگاه بین المللی سامویی با کد بین المللی (USM) که به صورت اختصاصی توسط خط هوایی (Bangkok Airways) ساخته شده و کماکان تنها فرودگاه سامویی است و این خط هوایی سال ها تنها خط هواپیمایی که ارتباط جزیره با سرزمین اصلی تایلند را برقرار کرده است علاوه بر این فرودگاه میزبان خط هوایی (The Airways International) نیز هست.

- خطوط کشتی رانی راه دیگر ارتباطاتی حزیره با سرزمین اصلی تایلند است که شامل حمل و نقل خودرو نیز می شود.

ساموئی جزیره کوچک استوایی است که برای هر سلیقه ای زیبایی در بر دارد و به علت کوچکی دسترسی به کلیه نقاط جزیره از طریق جاده حلقه ای جزیره بسیار آسان است.

 

منتشر شده در درباره سامویی