فرهنگ تایلندی

فرهنگ تایلندی

فرهنگ تایلندی به طور محسوس گرم و خوش آمدگویانه است. مردم تایلند نسبت به مذاهب دیگر ملت ها و باورهای سیاسی آنان کاملا مدارا هستند. با این وجود، به رفتار ناشایست برخی بازدیدکنندگان نیز حساس هستند. به طور معمول، تایلندی نارضایتی خود را به کسی که هنجارهای فرهنگی این کشور را نقض کند به طور آشکار نشان نمی دهد. چنین رفتاری در واقع یک جنبه مهم از فرهنگ تایلندی است. باید گفت که بهتر است به این جنبه از فرهنگ تایلندی کاملا آگاه باشیم و متناسب با چنین فرهنگ مدارایی احترام متقابل را ابراز کنیم.

خواندن 1526 بار

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید