قوه قضاییه در تایلند

قوه ی قضاییه

در رأسی سیستم قضایی تایلند، دادگاه عالی (San Dika) است که در بانکوک واقع شده و دادگاه نهایی استیناف در همه ی امور جنایی، کارگری، نوجوانان، مدنی و مسایل مربوط به ورشکستگی است. حد نصاب این دادگاه، سه قاضی است. پس از دادگاه عالی، دادگاه استیناف (Court of Appeal) است که صلاحیت رسیدگی به همه ی موضوعات جنایی، مدنی، ورشکستگی و نوجوانان را دارد و درباره ی همه ی دعاوی بدوی که از سراسر کشور واصل می شود، پژوهشی می کند؛ به جز دعاوی مربوط به دادگاه مرکزی، حد نصاب این دادگاه، دو قاضی است. از دیگر دادگاههای این کشور می توان به دادگاههای بدوی، کیفری، دادرسی و استانی اشاره کرد.

خواندن 977 بار

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید