قوه مقننه در تایلند

قوهی مقننه(مجمع ملی)

مجمع ملی، موظف به بررسی و تصویب لوایح است و شامل دو مجلس است: مجلس سنا که دویست عضو دارد و همگی را پادشاه به پیشنهاد نخست وزیر، منصوب می کند. مجلس نمایندگان، که ۵۰۰ عضو دارد که مردم آن را انتخاب می کنند. سناتورها باید از بدو تولد، تبعه ی تایلند باشند و سن آن ها ۳۵سال یا بیشتر باشد. اعضای مجلس نمایندگان نیز باید از بدو تولد، تبعه ی تایلند باشند و سن آنها ۲۵ سال یا بیشتر باشد و عضو یکی از احزاب سیاسی نیز باشند. دوره ی خدمت اعضای مجلسی نمایندگان، چهارسال و سناتورها شش سال است. اعضای سنا و مجلس نمایندگان در طی اجلاسیهای مجمع ملی، در اظهارنظر و رأی دادن خود، آزاد و مصون هستند. رئیس مجلس سنا به عنوان رئیس مجمع ملی انجام وظیفه می کند.

خواندن 1104 بار

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید