تور پوکت

تور تایلند هتل دوانجیت ریزورت 28 اردیبهشت 95

تاریخ ثبت تور: 21 اردیبهشت 95 ; اطلاعات تور: تور تایلند هتل دوانجیت ریزورت 28 اردیبهشت 95 ; مدت زمان تور: 1 ; اعتبار تور: 23 اردیبهشت 95 ; مبدا: تهران ; مقصد: تایلند ; نوع سفر: هوایی ; شرکت هواپیمایی: ماهان ; هتل های محل اقامت: هتل 4 ستاره دوآنجیت ریزورت ; تاریخ شروع سفر: 28 اردیبشهت 95 ; تاریخ پایان سفر: 4 خرداد 95 ; ساعت رفت: 22:10 ; ساعت برگشت: 21:30 ; مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار - کپی شناسنامه - کپی کارت ملی - پرینت 1 ماه حساب بانکی - عکس رنگی پشت زمینه سفید ; خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیما, اقامت در هتل با صبحانه, گشت شهری, تور لیدر فارسی زبان, بیمه مسافرتی, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری, پرواز داخلی بانکوک - پوکت - بانکوک ; قیمت تور در اتاق دو تخته: 2.800.000 تومان ; قیمت تور در اتاق سینگل: 3.500.000 تومان ; قیمت کودک با تخت: 2.500.000 تومان ; قیمت کودک بدون تخت: 2.150.000 تومان ;

تور پوکت هتل لمردین 22 اردیبهشت 95

تاریخ ثبت تور: 18 اردیبهشت 95 ; اطلاعات تور: تور پوکت هتل لمردین 22 اردیبهشت 95 ; مدت زمان تور: 1 ; اعتبار تور: 19 اردیبهشت 95 ; مبدا: تهران ; مقصد: تایلند ; نوع سفر: هوایی ; شرکت هواپیمایی: ماهان ; هتل های محل اقامت: هتل 5 ستاره لمردین ; تاریخ شروع سفر: 22 اردیبهشت 95 ; تاریخ پایان سفر: 30 اردیبهشت 95 ; ساعت رفت: 22:10 ; ساعت برگشت: 21:30 ; مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار - کپی شناسنامه - کپی کارت ملی - پرینت 1 ماه حساب بانکی - عکس رنگی پشت زمینه سفید ; خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیما, اقامت در هتل با صبحانه, گشت شهری, تور لیدر فارسی زبان, بیمه مسافرتی, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, ویزا, پرواز داخلی بانکوک - پوکت - بانکوک ; قیمت تور در اتاق دو تخته: 3.700.000 تومان ; قیمت تور در اتاق سینگل: 5.200.000تومان ; قیمت کودک با تخت: 3.300.000تومان ; قیمت کودک بدون تخت: 2.400.000 تومان ;

تور پوکت هتل دوآنجیت ریزورت 22 اردیبهشت 95

تاریخ ثبت تور: 19 اردیبهشت 95 ; اطلاعات تور: تور پوکت هتل دوآنجیت ریزورت 22 اردیبهشت 95 ; مدت زمان تور: 1 ; اعتبار تور: 19 اردیبهشت 95 ; مبدا: تهران ; مقصد: تایلند ; نوع سفر: هوایی ; شرکت هواپیمایی: ماهان ; هتل های محل اقامت: هتل 4 ستاره دو آنجیت ریزورت ; تاریخ شروع سفر: 22 اردیبهشت 95 ; تاریخ پایان سفر: 30 اردیبهشت 95 ; ساعت رفت: 22:10 ; ساعت برگشت: 21:30 ; مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار - کپی شناسنامه - کپی کارت ملی - پرینت 1 ماه حساب بانکی - عکس رنگی پشت زمینه سفید ; خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیما, اقامت در هتل با صبحانه, گشت شهری, تور لیدر فارسی زبان, بیمه مسافرتی, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, ویزا, پرواز داخلی بانکوک - پوکت - بانکوک ; قیمت تور در اتاق دو تخته: 2.900.000 تومان ; قیمت تور در اتاق سینگل: 3.600.000 تومان ; قیمت کودک با تخت: 2.600.000 تومان ; قیمت کودک بدون تخت: 2.200.000 تومان ;

تور پوکت هتل نووتل پوکت ریزورت 20 اردیبهشت 95

تاریخ ثبت تور: 12 اردیبهشت 95 ; اطلاعات تور: تور پوکت هتل نووتل پوکت ریزورت 20 اردیبهشت 95 ; مدت زمان تور: 1 ; اعتبار تور: 14 اردیبهشت 95 ; مبدا: تهران ; مقصد: بانکوک ; نوع سفر: هوایی ; شرکت هواپیمایی: ماهان ; هتل های محل اقامت: هتل 4 ستاره نووتل پوکت ریزورت Hotel Novotel Phuket Resort ; تاریخ شروع سفر: 20 اردیبهشت 95 ; تاریخ پایان سفر: 28 اردیبهشت 95 ; ساعت رفت: 22:10 ; ساعت برگشت: 21:30 ; مدارک مورد نیاز: اصل گذرنامه با حد اقل شش ماه اعتبار - کپی شناسنامه و کارت ملی - یک قطعه عکس رنگی زمینه سفید - پرینت حساب بانکی (موجودی - گردش و نوع حساب و بانک مهم نمیباشد) ; خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیما, اقامت در هتل با صبحانه, گشت شهری, تور لیدر فارسی زبان, بیمه مسافرتی, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری, ویزا, پرواز داخلی بانکوک - پوکت - بانکوک ; قیمت تور در اتاق دو تخته: 3.000.000 تومان ; قیمت تور در اتاق سینگل: 3.800.000 تومان ; قیمت کودک با تخت: 2.700.000 تومان ; قیمت کودک بدون تخت: 2.200.000 تومان ;

تور پوکت هتل برادر رزیدنس 20 اردیبهشت 95

تاریخ ثبت تور: 12 اردیبهشت 95 ; اطلاعات تور: تور پوکت هتل برادر رزیدنس 20 اردیبهشت 95 ; مدت زمان تور: 1 ; اعتبار تور: 14 اردیبهشت 95 ; مبدا: تهران ; مقصد: پوکت ; نوع سفر: هوایی ; شرکت هواپیمایی: ماهان ; هتل های محل اقامت: هتل 3 ستاره برادر رزیدنس The Brothers Residence ; تاریخ شروع سفر: 20 اردیبهشت 95 ; تاریخ پایان سفر: 28 اردیبهشت 95 ; ساعت رفت: 22:10 ; ساعت برگشت: 21:30 ; مدارک مورد نیاز: اصل گذرنامه با حد اقل شش ماه اعتبار - کپی شناسنامه و کارت ملی - یک قطعه عکس رنگی زمینه سفید - پرینت حساب بانکی (موجودی - گردش و نوع حساب و بانک مهم نمیباشد) ; خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیما, اقامت در هتل با صبحانه, گشت شهری, تور لیدر فارسی زبان, بیمه مسافرتی, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, ویزا, پرواز داخلی بانکوک - پوکت - بانکوک ; قیمت تور در اتاق دو تخته: 2.400.000 تومان ; قیمت تور در اتاق سینگل: 2.750.000 تومان ; قیمت کودک با تخت: 2.150.000 تومان ; قیمت کودک بدون تخت: 1.900.000 تومان ;

تور پوکت هتل حیات رجنسی 14 اردیبهشت 95

تاریخ ثبت تور: 7 اردیبهشت 95 ; اطلاعات تور: تور پوکت هتل حیات رجنسی 14 اردیبهشت 95 ; مدت زمان تور: 1 ; اعتبار تور: 9 اردیبهشت 95 ; مبدا: تهران ; مقصد: بانکوک ; نوع سفر: هوایی ; شرکت هواپیمایی: ماهان ; هتل های محل اقامت: هتل 5 ستاره حیات رجنسی Hyatt Regency ; تاریخ شروع سفر: 14 اردیبهشت 95 ; تاریخ پایان سفر: 22 اردیبهشت 95 ; ساعت رفت: 22:10 ; ساعت برگشت: 21:30 ; مدارک مورد نیاز: اصل گذرنامه با حد اقل شش ماه اعتبار - کپی شناسنامه و کارت ملی - یک قطعه عکس رنگی زمینه سفید - پرینت حساب بانکی (موجودی - گردش و نوع حساب و بانک مهم نمیباشد) ; خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیما, اقامت در هتل با صبحانه, گشت شهری, تور لیدر فارسی زبان, بیمه مسافرتی, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, ویزا, پرواز داخلی بانکوک - پوکت - بانکوک ; قیمت تور در اتاق دو تخته: 3.600.000 تومان ; قیمت تور در اتاق سینگل: 4.950.000 تومان ; قیمت کودک با تخت: 3.200.000 تومان ; قیمت کودک بدون تخت: 2.450.000 تومان ;

تور پوکت هتل دویست دی تو 14 اردیبهشت 95

تاریخ ثبت تور: 7 اردیبهشت 95 ; اطلاعات تور: تور پوکت هتل دویست دی تو 14 اردیبهشت 95 ; مدت زمان تور: 1 ; اعتبار تور: 9 اردیبهشت 95 ; مبدا: تهران ; مقصد: بانکوک ; نوع سفر: هوایی ; شرکت هواپیمایی: ماهان ; هتل های محل اقامت: هتل 4 ستاره دویست دی تو dusitD2 Phuket Resort ; تاریخ شروع سفر: 14 اردیبهشت 95 ; تاریخ پایان سفر: 22 اردیبهشت 95 ; ساعت رفت: 22:10 ; ساعت برگشت: 21:30 ; مدارک مورد نیاز: اصل گذرنامه با حد اقل شش ماه اعتبار - کپی شناسنامه و کارت ملی - یک قطعه عکس رنگی زمینه سفید - پرینت حساب بانکی (موجودی - گردش و نوع حساب و بانک مهم نمیباشد) ; خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیما, اقامت در هتل با صبحانه, گشت شهری, تور لیدر فارسی زبان, بیمه مسافرتی, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری, ویزا, پرواز داخلی بانکوک - پوکت - بانکوک ; قیمت تور در اتاق دو تخته: 2.900.000 تومان ; قیمت تور در اتاق سینگل: 3.550.000 تومان ; قیمت کودک با تخت: 2.600.000 تومان ; قیمت کودک بدون تخت: 2.200.000 تومان ;

تور پوکت هتل تاورن پیچ ویلیچ 8 اردیبهشت 95

تاریخ ثبت تور: 1 اردیبهشت 95 ; اطلاعات تور: تور پوکت هتل تاورن پیچ ویلیچ 8 اردیبهشت 95 ; مدت زمان تور: 1 ; اعتبار تور: 4 اردیبهشت 95 ; مبدا: تهران - فرودگاه امام خمینی ; مقصد: بانکوک ; نوع سفر: هوایی ; شرکت هواپیمایی: ماهان ; هتل های محل اقامت: هتل 5 ستاره تاورن بیچ ویلیج - Thavorn Beach Village ; تاریخ شروع سفر: 8 اردیبهشت 95 ; تاریخ پایان سفر: 16 اردیبهشت 95 ; ساعت رفت: 22:10 ; ساعت برگشت: 21:30 ; مدارک مورد نیاز: اصل گذرنامه با حد اقل شش ماه اعتبار - کپی شناسنامه و کارت ملی - یک قطعه عکس رنگی زمینه سفید - پرینت حساب بانکی (موجودی - گردش و نوع حساب و بانک مهم نمیباشد) ; خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیما, اقامت در هتل با صبحانه, گشت شهری, تور لیدر فارسی زبان, بیمه مسافرتی, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری, ویزا, پرواز داخلی بانکوک - پوکت - بانکوک ; قیمت تور در اتاق دو تخته: 3.200.000 تومان ; قیمت تور در اتاق سینگل: 4.100.000 تومان ; قیمت کودک با تخت: 2.800.000 تومان ; قیمت کودک بدون تخت: 2.300.000 تومان ;

تور پوکت هتل آماری پوکت 8 اردیبهشت 95

تاریخ ثبت تور: 31 فروردین 95 ; اطلاعات تور: تور پوکت هتل آماری پوکت 8 اردیبهشت 95 ; مدت زمان تور: 1 ; اعتبار تور: 4 اردیبهشت 95 ; مبدا: تهران - فرودگاه امام خمینی ; مقصد: بانکوک ; نوع سفر: هوایی ; شرکت هواپیمایی: ماهان ; هتل های محل اقامت: هتل 4 ستاره آماری پوکت ; تاریخ شروع سفر: 8 اردیبهشت 95 ; تاریخ پایان سفر: 16 اردیبهشت 95 ; ساعت رفت: 22:10 ; ساعت برگشت: 21:30 ; مدارک مورد نیاز: اصل گذرنامه با حد اقل شش ماه اعتبار - کپی شناسنامه و کارت ملی - یک قطعه عکس رنگی زمینه سفید - پرینت حساب بانکی (موجودی - گردش و نوع حساب و بانک مهم نمیباشد) ; خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیما, اقامت در هتل با صبحانه, گشت شهری, تور لیدر فارسی زبان, بیمه مسافرتی, سیم کارت, ویزا, پرواز داخلی بانکوک - پوکت - بانکوک ; قیمت تور در اتاق دو تخته: 3.800.000 تومان ; قیمت تور در اتاق سینگل: 5.350.000 تومان ; قیمت کودک با تخت: 3.400.000 تومان ; قیمت کودک بدون تخت: 2.600.000 تومان ;

تور تایلند - تور پوکت 1 اردیبهشت 95

تاریخ ثبت تور: 22 فروردین 95 ; اطلاعات تور: تور تایلند - تور پوکت 1 اردیبهشت 95 ; مدت زمان تور: 1 ; اعتبار تور: 24 فروردین 95 ; مبدا: تهران - فرودگاه امام خمینی ; مقصد: بانکوک ; نوع سفر: هوایی ; شرکت هواپیمایی: ماهان ; هتل های محل اقامت: هتل 4 ستاره نووتل پوکت -Novotel Phuket Resort ; تاریخ شروع سفر: 1 اردیبهشت 95 ; تاریخ پایان سفر: 9 اردیبهشت 95 ; ساعت رفت: 22:10 ; ساعت برگشت: 21:30 ; مدارک مورد نیاز: اصل گذرنامه با حد اقل شش ماه اعتبار - کپی شناسنامه و کارت ملی - یک قطعه عکس رنگی زمینه سفید - پرینت حساب بانکی (موجودی - گردش و نوع حساب و بانک مهم نمیباشد) ; خدمات تور: بلیط رفت و برگشت هواپیما, اقامت در هتل با صبحانه, گشت شهری, تور لیدر فارسی زبان, بیمه مسافرتی, سیم کارت, ترانسفر فرودگاهی, گشت شهری, ویزا, پرواز داخلی بانکوک - پوکت - بانکوک ; قیمت تور در اتاق دو تخته: 3.050.000 تومان ; قیمت تور در اتاق سینگل: 3.850.000 تومان ; قیمت کودک با تخت: 2.750.000 تومان ; قیمت کودک بدون تخت: 2.200.000 تومان ; با هتلها بیشتر آشنا بشید: هتل 4 ستاره نووتل پوکت -Novotel Phuket Resort ;
صفحه1 از2